wtorek, 26 lipca 2011

MAŁE granty szwajcarskie

Do 31 sierpnia 2011 r. organizacji pozarządowe, których suma przychodów z działalności w ostatnim okresie obrachunkowym nie przekroczyła kwoty 50 000 złotych mogą składać tzw. MAŁE projekty do Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

czwartek, 21 kwietnia 2011

Na zdrowie!

Do 27 maja 2011 można składać wnioski do Programu Komisji Europejskiej (Dyrekcji ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów) - Zdrowie Publiczne (2008-2013).

Ogólne cele programu:
* Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli
* Promocja zdrowia, w tym redukcja różnić w poziomie zdrowia
* Rozpowszechnianie wiedzy i informacji dotyczących zdrowia

środa, 2 marca 2011

Otwarcie grantu blokowego dla organizacji pozarządowych i polsko-szwajcarskich regionalnych projektów partnerskich!

Operator Grantu Blokowego - Ecorys Polska i Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk, zapraszają na Konferencję inaugurującą grant blokowy dla organizacji pozarządowych i polsko-szwajcarskich regionalnych projektów partnerskich. Konferencja odbędzie się 31 marca 2011 roku w Warszawie w siedzibie Business Centre Club przy pl. Żelaznej Bramy 10.

poniedziałek, 21 lutego 2011

Zostań partnerem WSPÓLNEJ DROGI w latach 2011-2016!

Organizacje pozarządowe działające w sferze socjalnej mają szansę zostać organizacjami partnerskimi WSPÓLNEJ DROGI na lata 2011-2016. Zainteresowani razem z ofertą do 10 marca 2010 r. składają wniosek na realizację projektu w 2011 roku w wysokości do 12 000 zł.

Działalność ruchu społecznego WSPÓLNA DROGA prowadzona jest w oparciu o pięć programów skierowanych do osób potrzebujących opieki i wsparcia. W działaniach duży nacisk jest położony na aktywizację społeczną i zawodową oraz pomoc w przezwyciężaniu bezradności życiowej.

czwartek, 3 lutego 2011

Równać Szanse 2011


Do 22 lutego 2011 r. trwa nabór wniosków do konkursu grantowego ogłoszonego przez Polską Fundacje Dzieci i Młodzieży w ramach Programu "Równać Szanse 2011" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Celem konkursu jest wsparcie działań służących wyrównywaniu szans młodzieży z małych miejscowości na dobry start w dorosłe życie. O dotacje do 40 000 zł na działania trwające 15 miesięcy (pomiędzy 1 czerwca 2011 r. a 30 listopada 2012 r.), prowadzone ze stałą, minimum 25-osobową grupą młodzieży w wieku 13-19 lat, mogą ubiegać się organizacje pozarządowe z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców.

Konkurs składa się z dwóch etapów. Pierwszy polega na przygotowaniu diagnozy środowiska lokalnego, w drugim (do którego zakwalifikuje się część wnioskujących) organizacje przygotują projekty.

Szczegółowe informacje i niezbędne dokumenty na stronie: http://www.rownacszanse.pl/


Źródło: http://www.rownacszanse.pl/

poniedziałek, 24 stycznia 2011

Ruszył nabór do PO FIO 2011!

Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił kolejną edycję otwartego konkursu ofert o dofinansowanie projektów ze środków krajowego Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO).

Termin składania wniosków w wersji elektronicznej i papierowej upływa 15 lutego 2011  o godz. 23.59 (decyduje data stempla pocztowego). Termin został przedłużony w stosunku do poprzedniego wyznaczonego na 6.02. i 7.02.2011 r.

Składane projekty realizują cel główny PO FIO, jakim jest zwiększenie udziału organizacji pozarządowych oraz podmiotów kościelnych i związków wyznaniowych prowadzących działalność pożytku publicznego w realizacji zadań publicznych, w ramach kształtowanych i prowadzonych na zasadach partnerstwa i pomocniczości polityk publicznych.

Program składa się z następujących priorytetów:
Priorytet I. Aktywni, świadomi obywatele, aktywne wspólnoty lokalne.
Priorytet II. Sprawne organizacje pozarządowe w dobrym państwie.
Priorytet III. Integracja i aktywizacja społeczna. Zabezpieczenie społeczne.
Priorytet IV. Rozwój przedsiębiorczości społecznej.
Ponadto realizowany jest Priorytet V. Pomoc techniczna, którego celem jest zapewnienie właściwego zarządzania, wdrażania oraz promocji PO FIO.

Więcej pod linkami:
Ogłoszenie i dokumenty do pobrania
Generator Ofert
Panel Eksperta

Źródło: http://www.pozytek.gov.pl/

wtorek, 11 stycznia 2011

Patriotyzm Jutra 2011

Do końca stycznia 2011 r. organizacje pozarządowe i samorządowe instytucje kultury mogą składać wnioski w kolejnej edycji programu Patriotyzm Jutra.

Program "Patriotyzm Jutra" realizowany jest przez Muzeum Historii Polski ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Największe szanse na otrzymanie dofinansowania mają inicjatywy propagujące historię w nowoczesnych formach, kreujący postawy patriotyczne i obywatelskie.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są w Regulaminie

Wnioski przyjmowane są wyłącznie w wersji elektronicznej.

Formularz wniosku znajduje się pod adresem www.pj.muzhp.pl

Źródło: http://www.muzhp.pl/konkursy/patriotyzm-jutra/170/patriotyzm-jutra

piątek, 7 stycznia 2011

Czas na szwajcarskie?

Po długim oczekiwaniu na uruchomienie tzw. Grantu Blokowego dla Organizacji Pozarządowych w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy pojawiły się konkretne decyzje.

8 grudnia 2010 r. pomiędzy Ministerstwem Rozwoju Regionalnego a szwajcarskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych zawarte zostały umowy ws. Grantu Blokowego dotyczące dwóch Funduszy: Funduszu dla Organizacji Pozarządowych i Funduszu Partnerskiego. Kilka dni potem zawarto umowy pomiędzy Ministerstwem Rozwoju Regionalnego - pełniącym rolę Krajowej Instytucji Koordynującej i firmą Ecorys Polska sp. z o.o. - Operatorem.

Ecorys planuje uruchomienie Grantu Blokowego jeszcze I kwartale 2011 r.

Bieżące informacje można śledzić na stronie Programu:
http://www.programszwajcarski.gov.pl/aktualnosci/strony/glowna.aspx

Źródło: http://www.programszwajcarski.gov.pl/
LISTA GRANTODAWCÓW

Fundacje grantodawcze - edukacja, kultura, dzieci i młodzież

Fundacja BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego
https://www.fundacja.bgk.pl/

Fundacja im. Leopolda Kronenberga

http://www.kronenberg.org.pl

Fundacja Kultury
http://www.fundacjakultury.pl

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
http://www.fnp.org.pl

Fundacja Orange
http://fundacja.orange.pl

Fundacja Polsat
http://www.fundacjapolsat.pl

Fundacja PZU
http://www.pzu.pl/grupa-pzu/fundacja-pzu/

Fundacja Wspólna Droga - United Way Polska
http://www.unitedway.pl/

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
http://www.pcyf.org.pl

Fundacja PKO Banku Polskiego
https://www.fundacjapkobp.pl/

Fundacja Banku Pekao S.A. imienia dr. Mariana Kantona
https://www.pekao.com.pl/o_banku/odpowiedzialnosc/fundacja_kantona

Fundacja TESCO
http://www.fundacjatesco.pl/

Fundacje grantodawcze - wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
http://www.filantropia.org.pl

Fundacja Edukacja dla Demokracji
http://www.edudemo.org.pl

Fundacja Forda
http://www.fordfound.org
http://www.eurodesk.pl

Fundacja im. Stefana Batorego
http://www.batory.org.pl

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
http://www.pafw.pl

Fundacja PwC
http://www.pwc.pl/pl/odpowiedzialny-biznes/fundacja.html

Fundacje grantodawcze - rozwój obszarów wiejskich, ochrona środowiska

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
http://www.efrwp.com.pl

Fundacja Wspomagania Wsi

http://www.fww.org.pl

Fundacja Fundusz Partnerstwa
http://www.ffp.org.pl

Fundacja Nasza Ziemia
http://www.naszaziemia.pl

Fundacje grantodawcze - współpraca międzynarodowa

Fundacja im. Konrada Adenauera
http://www.kas.pl

Fundacja Karpacka
http://www.carpathianfoundation.org

Fundacja Roberta Boscha
http://www.bosch-stiftung.de

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
http://www.fwpn.org.pl

Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI
http://www.pauci.org/pl/

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
http://www.pnwm.org

Program polsko-holenderski - Lokalne Projekty Kulturalne
http://www.nlembassy.pl

Lokalne Fundusze Grantowe

Nidzicki Fundusz Lokalny
http://www.funduszlokalny.nidzica.pl

Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka”
http://www.funduszgrantowy.plock.eu

Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika
http://www.flms.pl

Dotacje samorządowe

Miasto Stołeczne Warszawa
http://www.um.warszawa.pl/ngo

Samorząd Województwa Mazowieckiego
Samorządowe Forum Dialogu Obywatelskiego
http://www.dialog.mazovia.pl

Miasto Wrocław
http://www.wroclaw.pl

Samorząd Województwa Dolnośląskiego
http://www.umwd.dolnyslask.pl/spoleczenstwoobywatelskie

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
http://bip.kujawsko-pomorskie.pl

Samorząd Województwa Lubelskiego
http://www.bip.lublin.pl

Samorząd Województwa Lubuskiego
http://www.polityka-spoleczna.lubuskie.pl

Samorząd Województwa Łódzkiego
http://www.bip.lodzkie.pl

Miasto Kraków
http://www.bip.krakow.pl

Samorząd Województwa Małopolskiego
http://www.wrotamalopolski.pl

Samorząd Województwa Opolskiego
http://umwo.opole.pl/bip
http://umwo.opole.pl/serwis

Samorząd Województwa Podkarpackiego
http://www.wrota.podkarpackie.pl

Samorząd Województwa Podlaskiego
http://www.wrotapodlasia.pl

Samorząd Województwa Pomorskiego
http://www.wrotapomorza.pl

Samorząd Województwa Śląskiego
http://www.silesia-region.pl

Samorząd Województwa Świętokrzyskiego
http://www.sejmik.kielce.pl

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
http://wrota.warmia.mazury.pl

Miasto Poznań
http://bip.city.poznan.pl

Samorząd Województwa Wielkopolskiego
http://www.wielkopolskiewici.pl

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego
http://www.bip.um-zachodniopomorskie.pl

Dotacje rządowe

Ministerstwa

Ministerstwo Edukacji Narodowej
http://www.men.gov.pl

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
http://mk.gov.pl/

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
http://www.nauka.gov.pl

Ministerstwo Obrony Narodowej
http://www.bip.mon.gov.pl

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
http://www.mpips.gov.pl/
http://www.mpips.gov.pl/bip

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
http://bip.minrol.gov.pl

Ministerstwo Skarbu
http://edukacja.msp.gov.pl

Ministerstwo Sportu i Turystyki
http://bip.msit.gov.pl

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
http://www.bip.mswia.gov.pl

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
http://www.msz.gov.pl

Ministerstwo Środowiska
http://www.mos.gov.pl

Ministerstwo Zdrowia
http://www.mz.gov.p

Fundusze celowe i programy

Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (2009-2013)
http://www.pozytek.gov.pl

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
http://www.nfosigw.gov.pl

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PFRON
http://www.pfron.org.pl

Muzeum Historii Polski - Program "Patriotyzm Jutra"
http://www.muzhp.pl/konkursy/patriotyzm-jutra

Narodowe Centrum Kultury - Obserwatorium Kultury
http://nck.pl

Dotacje wojewodów

Lubelski Urząd Wojewódzki
http://bip.lublin.uw.gov.pl

Lubuski Urząd Wojewódzki
http://www.bip.luw.pl

Łódzki Urząd Wojewódzki
http://www.uw.lodz.pl

Małopolski Urząd Wojewódzki
http://www.malopolska.uw.gov.pl

Mazowiecki Urząd Wojewódzki
http://www.mazowieckie.pl/ngo/aktualnosci_ngo

Opolski Urząd Wojewódzki
http://www.wps.opole.uw.gov.pl

Podlaski Urząd Wojewódzki
http://www.bialystok.uw.gov.pl

Pomorski Urząd Wojewódzki
http://www.uw.gda.pl
http://www.wrotapomorza.pl/pl/bip

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
http://www.kielce.uw.gov.pl

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki
http://www.uw.olsztyn.pl

Wielkopolski Urząd Wojewódzki
http://www.poznan.uw.gov.pl

Fundusze unijne (2014-2020)

Portal Funduszy Europejskich
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Pozostałe fundusze unijne

Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich
http://www.wwpe.gov.pl/index.php?params[section_id]=29

Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców
http://www.wwpe.gov.pl/index.php?params[section_id]=9

Fundusz Granic Zewnętrznych
http://www.wwpe.gov.pl/index.php?params[section_id]=33

Europejski Fundusz Powrotów Imigrantów
http://www.wwpe.gov.pl/index.php?params[section_id]=26

Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej
http://www.ewt.gov.pl

Program Regionu Morza Bałtyckiego (Baltic Sea Region Programme)
http://www.eu.baltic.net

Program dla Europy Środkowej (Central Europe Programme)
http://www.central2013.eu

INTERREG IVC
http://www.interreg4c.eu

URBACT II
http://urbact.eu

ESPON 2013
http://www.espon.pl

Programy Wspólnotowe

Europa dla Obywateli
http://www.europadlaobywateli.pl

Kultura 2007 (2007-2013)
http://www.mkidn.gov.pl/pkk

Zintegrowany Program Na Rzecz Uczenia Się Przez Całe Życie
Comenius - Erasmus - Leonardo da Vinci - Grundtvig - Wizyty studyjne - Wizyty przygotowawcze LLP
http://llp.org.pl

Tempus IV
http://eacea.ec.europa.eu/tempus

Młodzież w działaniu 2007-2013
http://www.youth.org.pl

Media (2007-2013)
http://ec.europa.eu/information_society/media

VII Program Ramowy
http://www.kpk.gov.pl

eContentplus
http://ec.europa.eu/information_society/activities/econtentplus

ATLANTIS – program współpracy pomiędzy UE i USA w Dziedzinie Szkolnictwa Wyższego i Kształcenia Zawodowego (2006 - 2013)
http://ec.europa.eu/education/eu-usa/doc1156_en.htm

Public Health
http://www.bpz.gov.pl

Fundusze norweskie

Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy
http://www.eog.gov.pl

Program Partnerstwa Transgranicznego
http://www.partnerstwo-transgraniczne.org.pl

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy
http://www.fss.org.pl

Funduszu Wymiany Kulturalnej
http://www.fwk.mkidn.gov.pl