poniedziałek, 6 grudnia 2010

Program Wspierania Aktywności Lokalnej "RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ"

Do 15. stycznia 2011 r. organizacje pozarządowe i grupy nieformalne z miejscowości do 5 tys. mieszkańców mogą starać się o dotacje na lokalne inicjatywy w ramach szóstej edycji Programu Wspierania Aktywności Lokalnej "RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ" organizowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

środa, 3 listopada 2010

Zrób projekt wspólnie z Fundacją Konrada Adenauera

Do 30 listopada roku poprzedzającego projekt można składać wnioski o przeprowadzanie projektów wspólnie z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce takich, jak organizacja konferencji, seminariów, warsztatów.

Fundacja Konrada Adenauera w Polsce współorganizuje różnorodne projekty zgodne z założeniami placówki, a zwłaszcza te, które dotyczą:

piątek, 8 października 2010

Bank Ambitnej Młodzieży

Fundacja Banku Zachodniego WBK uruchomiła nowy program grantowy pn. Bank Ambitnej Młodzieży. Program jest skierowany do młodych, którzy "maja dobre pomysły, plany, chcą się kształcić, angażować w sprawy ważne dla społeczeństwa oraz przyczyniać się do promocji naszej historii i kultury narodowej."

Wnioski w ramach tego programu mogą składać wszystkie podmioty pracujące na rzecz młodzieży, w tym organizacje pozarządowe. Wnioski można składać przez aplikację on-line czynną do 25 października. Szczegóły na stronie Fundacji.

Źródło: http://bdu.bzwbk.pl/

czwartek, 16 września 2010

Granty Fundacji Kronenberga

O dotacje na projekty z zakresu edukacji, kultury, sztuki i polityki społecznej mogą ubiegać się fundacje, stowarzyszenia, szkoły, domy kultury, biblioteki oraz jednostki samorządu terytorialnego działające na rzecz dobra publicznego. Najbliższy termin składania wniosków mija 30 września 2010 r.

Dofinansowanie może zostać przeznaczone m.in. na warsztaty, szkolenia, konkursy, olimpiady, organizowanie pracowni edukacyjnych. Wnioski mogą mieć zasięg lokalny (jedno województwo) i ponadlokalny (dwa, trzy lub więcej województw).

wtorek, 10 sierpnia 2010

Bezpłatny cykl szkoleń z ewaluacji!


Stowarzyszenie BORIS zaprasza osoby pracujące z województwa mazowieckiego zainteresowane ewaluacją w projektach społecznych na drugi cykl bezpłatnych szkoleń z zakresu ewaluacji.

Informacje o szkoleniach, terminach oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie: www.szkolenia.ewaluacja.org.pl

poniedziałek, 31 maja 2010

FIO 2010 - rozstrzygnięcie konkursu!

3335 wniosków na 3734 zarejestrowanych zostało ocenionych pozytywnie, a 556 spośród nich uzyskało dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2010 r. Departament Pożytku Publicznego opublikował na swojej stronie listy projektów ocenionych pozytywnie wraz z informacją o uzyskaniu dofinansowania.

poniedziałek, 26 kwietnia 2010

Konkurs grantowy "Na dobry początek!"

Do 17 maja 2010 r. można składać listy intencyjne na trzecią edycję konkursu grantowego "Na dobry początek!" Fundacji im. Jana Kantego Steczkowskiego o dofinansowanie projektów edukacyjnych dla dzieci w wieku 3 - 5 lat mieszkających na terenach wiejskich i w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców.

środa, 31 marca 2010

Dotacje na wsparcie przyszłych przedsiębiorców

Od poniedziałku, 29 marca 2010 r. instytucje (w tym organizacje pozarządowe) z województwa mazowieckiego mogą starać się o dotację na projekty obejmujące przygotowanie chętnych do założenia własnej działalności gospodarczej i pomoc w jej prowadzeniu przez pierwszy rok funkcjonowania firmy.

poniedziałek, 15 marca 2010

Konkurs grantowy „Seniorzy w akcji”

"Jeśli masz więcej niż 55 lat i masz pomysł na to, jak połączyć rozwijanie własnych pasji z działaniem na rzecz innych – nasz konkurs jest właśnie dla Ciebie!" - piszą organizatorzy 3. już edycji konkursu grantowego na inicjatywy podejmowane przez osoby z grupy 55 +.

poniedziałek, 1 marca 2010

„SPLOT pomysłów na fundusze europejskie w Polsce" w Warszawie

W imieniu Stowarzyszenia BORIS i Sieci Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i ich partnerów na regionalną konferencję „SPLOT pomysłów na fundusze europejskie w Polsce", która odbędzie się 18 marca 2010 (czwartek) w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5 sala 169. w g. 10.00 – 15.00.

czwartek, 18 lutego 2010

„Działaj Lokalnie VII” - konkurs na Lokalne Organizacje Grantowe

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce ogłosiła ogólnopolski konkurs dla organizacji pozarządowych z miejscowości do 50 tys. mieszkańców na prowadzenie lokalnych konkursów grantowych w ramach Programu „DZIAŁAJ LOKALNIE VII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

środa, 10 lutego 2010

Granty, granty, granty...

Pierwszy kwartał 2010 roku jest szczególnie pracowitym czasem dla zawodowych fundraiserów i zespołów projektowych w organizacjach. Konkursy, które mają swoje końcowe terminy w tym czasie obejmują niemal każdą aktywność polskich organizacji pozarządowych, wystarczy wspomnieć o Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO), wspierającym działania pożytku publicznego.

środa, 3 lutego 2010

Na Grunwald!

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór wniosków do Programu "Grunwald" na przed­się­wzię­cia po­dej­mo­wa­ne w kon­tek­ście ob­cho­dów 600. rocz­ni­cy bitwy pod Grun­wal­dem o cha­rak­te­rze: pro­mo­cyj­nym, ar­ty­stycz­nym, edu­ka­cyj­nym, do­ku­men­ta­cyj­nym, hi­sto­rycz­nym, na­uko­wym itp.

poniedziałek, 1 lutego 2010

Rozliczenie dotacji...

W projekcie realizowanym z dotacji przychodzi czas na rozliczenie pozyskanego dofinansowania, co wiąże się z opracowaniem sprawozdania merytorycznego i finansowego. Najczęściej realizatorzy projektów mają na to 30 dni od dnia zakończenia projektu. W minionym tygodniu jako koordynator półrocznego projektu z PO FIO miałem okazję zmierzyć się z tym zadaniem. Jak widać po ilości wpisów na blogu z uprzedniego tygodnia, nie było to zadanie proste.

poniedziałek, 25 stycznia 2010

Czas na Młodzież w działaniu!

Do 1 lutego 2010 r. (poniedziałek) można składać wnioski o dofinansowanie projektów w programie "Młodzież w działaniu". Organizatorzy na stronie programu udostępnili nowy wzór wniosku o dotację i obowiązujący od 1 stycznia Przewodnik po Programie.

piątek, 22 stycznia 2010

Nowelizacja Ustawy o pożytku publicznym

Sejm przyjął dziś po 6 latach prac znowelizowaną Ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. By zmiany weszły w życie, potrzebny jest jeszcze podpis prezydenta i ogłoszenie w Dzienniku Ustaw. Część regulacji będzie jednak obowiązywać od nowego roku.

poniedziałek, 18 stycznia 2010

Aktywna Wiosna 2010

Pod hasłem "Lokalnie, Aktywnie, Alternatywnie" ruszyła 8. edycja Konkursu Grantowego Aktywna Wiosna organizowanego przez Fundację J&S Pro Bono Poloniae. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 12 lutego 2010 r.

sobota, 16 stycznia 2010

Program "Równać Szanse 2010"

Organizacje pozarządowe z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców mogą starać się o dofinansowanie działań mających na celu "wyrównywanie szans młodzieży z małych miejscowości na dobry start w dorosłe życie". Dotacje w wysokości do 50 tys. zł można otrzymać w ramach Programu "Równać Szanse 2010" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności organizowanym przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.

piątek, 15 stycznia 2010

Social media w NGO

Wykorzystanie nowoczesnych mediów i aplikacji społecznościowych chociażby w edukacji staje się coraz bardziej popularne w programach grantodawczych (przykład - ostatni konkurs Fundacji Orange czy dotacje Ministra Kultury). Wczoraj miałem okazję uczestniczyć w ciekawych warsztatach z aplikacji społecznościowych zorganizowanych przez Stowarzyszenie 61. Poznałem tam sporo możliwości docierania do potencjalnych odbiorców naszych projektów, wykorzystując takie narzędzia, jak facebook, twitter, blip.

środa, 13 stycznia 2010

Z Przewodnikiem przez fundusze unijne

Wpadło mi niedawno w ręce nowe wydawnictwo Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dla zainteresowanych funduszami unijnymi "Fundusze unijne dla organizacji pozarządowych w latach 2007 – 2013. Przewodnik" autorstwa Marceli Wasilewskiej z Federacji Organizacji Pozarządowych Centrum Szpitalna. Jest to drugie wydanie Przewodnika.

wtorek, 12 stycznia 2010

Program English Teaching

Do 31 stycznia stowarzyszenia i instytucje oświatowe (szkoły, biblioteki, świetlice, domy kultury itp.) z miejscowości do 20 tys. mieszkańców mogą starać się o dofinansowanie rozwoju programów nauczania angielskiego poza regularnymi zajęciami szkolnymi w ramach konkursu "Small Grants" Programu English Teaching. W 2010 roku organizatorzy zaplanowali udzielenie łącznie około 60 dotacji o średniej wysokości 10.000 zł.

poniedziałek, 11 stycznia 2010

Strona o dotacjach

Kto sprawdzał Kalendarz doatcji, zorientował się, że uruchomiłem również stronę o dotacjach. Aktualnie strona zawiera informacje dostępne również na blogu. W najbliższym czasie jednak planuję wzbogacić ją o inne ważne dla organizacji informacje dotyczące fundraisingu oraz różnych form wsparcia działań i rozwoju organizacji (np. bezpłatne szkolenia, doradztwo).
Zapraszam: http://sites.google.com/site/dotacjedlaorganizacji

sobota, 9 stycznia 2010

Kalendarz dotacji już dostępny!

W odpowiedzi na pytania od czytelników bloga o newsletter z konkursami ofert przygotowałem Kalendarz dotacji (na bazie kalendarza google), który pozwala na szybki dostęp do informacji o końcowych terminach składania wniosków do programów ogłaszanych przez instytucje grantodawcze umieszczone na liście z tego bloga pod postami.

piątek, 8 stycznia 2010

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2010. Nabór wniosków.

Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert na projekty w ramach krajowego Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO). Na dotacje dla organizacji pozarządowych, organizacji kościelnych i spółdzielni socjalnych łącznie przewidziano kwotę 57.600.000,00 zł. Wnioski można składać od 8 stycznia 2010 r. do 15 lutego 2010 r.

czwartek, 7 stycznia 2010

Eurodotacje na kulturę

Seminariów dla wnioskodawców ciąg dalszy. Tym razem informuję o regionalnych spotkaniach "Euro na kulturę" przeznaczonych dla podmiotów sektora kultury. Celem seminariów jest przygotowanie pracowników instytucji kulturalnych do pozyskiwania dotacji z Funduszy Europejskich. Podczas seminariów uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności potrzebne do napisania wniosku.

środa, 6 stycznia 2010

Zmiany w systemie finansowania projektów i systemie realizacji PO KL

Od 1 stycznia 2010 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240). Nowy akt prawny wprowadza liczne zmiany w zakresie finansowania programów operacyjnych, w tym PO KL i przyczynia się do zmian w całym systemie realizacji PO KL.

wtorek, 5 stycznia 2010

Dotacje unijne dla przedsiębiorców

Organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą są również przedsiębiorcami. Co za tym idzie mogą również ubiegać się o dotacje w programach dla przedsiębiorców, jak chociażby z Programu Innowacyjna Gospodarka czy w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.
Dla potencjalnych wnioskodawców PKPP Lewiatan na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego już od listopada 2009 r. organizuje spotkania na terenie całego kraju.

Najbliższe spotkania styczniowe odbędą się w Krakowie (14-15.01.10), Poznaniu (21-22.01.10) i Łodzi (28-29.01.10)

Szczegółowe informacje o spotkaniach dostępne są na stronie: http://www.eurodlaprzedsiebiorcow.pl

Źródło: http://www.eurodlaprzedsiebiorcow.pl

poniedziałek, 4 stycznia 2010

Euro na edukację

EURO NA EDUKACJĘ to ogólnopolski projekt edukacyjny dla instytucji i podmiotów zainteresowanych rozwojem sektora edukacji z wykorzystaniem funduszy unijnych. Celem projektu jest przygotowanie pracowników sektora edukacji do pozyskiwania dotacji z funduszy europejskich poprzez cykl dwudniowych seminariów edukacyjnych organizowanych od stycznia do kwietnia 2010 r.

niedziela, 3 stycznia 2010

Nowe pozycje na liście.

Do listy linków dodałem odnośniki do funduszy i programów w obszarze pomocy uchodźcom i migrantom (Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich, Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców, Fundusz Granic Zewnętrznych, Europejski Fundusz Powrotów Imigrantów) oraz współpracy międzynarodowej (Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej, Program Partnerstwa Transgranicznego).

piątek, 1 stycznia 2010

Zmiany w Zasadach wyboru projektów w PO KL

Od 1 stycznia 2010 r. obowiązują zmienione Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w nowym dokumencie m. in. doprecyzowało zasady oceny projektów systemowych, wprowadziło zapis, zgodnie z którym składający wnioski w ramach konkursów otwartych będą mieli więcej czasu na przygotowanie wniosku, skróciło terminy oceny merytorycznej wniosków w ramach konkursów zamkniętych.
LISTA GRANTODAWCÓW

Fundacje grantodawcze - edukacja, kultura, dzieci i młodzież

Fundacja BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego
https://www.fundacja.bgk.pl/

Fundacja im. Leopolda Kronenberga

http://www.kronenberg.org.pl

Fundacja Kultury
http://www.fundacjakultury.pl

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
http://www.fnp.org.pl

Fundacja Orange
http://fundacja.orange.pl

Fundacja Polsat
http://www.fundacjapolsat.pl

Fundacja PZU
http://www.pzu.pl/grupa-pzu/fundacja-pzu/

Fundacja Wspólna Droga - United Way Polska
http://www.unitedway.pl/

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
http://www.pcyf.org.pl

Fundacja PKO Banku Polskiego
https://www.fundacjapkobp.pl/

Fundacja Banku Pekao S.A. imienia dr. Mariana Kantona
https://www.pekao.com.pl/o_banku/odpowiedzialnosc/fundacja_kantona

Fundacja TESCO
http://www.fundacjatesco.pl/

Fundacje grantodawcze - wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
http://www.filantropia.org.pl

Fundacja Edukacja dla Demokracji
http://www.edudemo.org.pl

Fundacja Forda
http://www.fordfound.org
http://www.eurodesk.pl

Fundacja im. Stefana Batorego
http://www.batory.org.pl

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
http://www.pafw.pl

Fundacja PwC
http://www.pwc.pl/pl/odpowiedzialny-biznes/fundacja.html

Fundacje grantodawcze - rozwój obszarów wiejskich, ochrona środowiska

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
http://www.efrwp.com.pl

Fundacja Wspomagania Wsi

http://www.fww.org.pl

Fundacja Fundusz Partnerstwa
http://www.ffp.org.pl

Fundacja Nasza Ziemia
http://www.naszaziemia.pl

Fundacje grantodawcze - współpraca międzynarodowa

Fundacja im. Konrada Adenauera
http://www.kas.pl

Fundacja Karpacka
http://www.carpathianfoundation.org

Fundacja Roberta Boscha
http://www.bosch-stiftung.de

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
http://www.fwpn.org.pl

Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI
http://www.pauci.org/pl/

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
http://www.pnwm.org

Program polsko-holenderski - Lokalne Projekty Kulturalne
http://www.nlembassy.pl

Lokalne Fundusze Grantowe

Nidzicki Fundusz Lokalny
http://www.funduszlokalny.nidzica.pl

Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka”
http://www.funduszgrantowy.plock.eu

Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika
http://www.flms.pl

Dotacje samorządowe

Miasto Stołeczne Warszawa
http://www.um.warszawa.pl/ngo

Samorząd Województwa Mazowieckiego
Samorządowe Forum Dialogu Obywatelskiego
http://www.dialog.mazovia.pl

Miasto Wrocław
http://www.wroclaw.pl

Samorząd Województwa Dolnośląskiego
http://www.umwd.dolnyslask.pl/spoleczenstwoobywatelskie

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
http://bip.kujawsko-pomorskie.pl

Samorząd Województwa Lubelskiego
http://www.bip.lublin.pl

Samorząd Województwa Lubuskiego
http://www.polityka-spoleczna.lubuskie.pl

Samorząd Województwa Łódzkiego
http://www.bip.lodzkie.pl

Miasto Kraków
http://www.bip.krakow.pl

Samorząd Województwa Małopolskiego
http://www.wrotamalopolski.pl

Samorząd Województwa Opolskiego
http://umwo.opole.pl/bip
http://umwo.opole.pl/serwis

Samorząd Województwa Podkarpackiego
http://www.wrota.podkarpackie.pl

Samorząd Województwa Podlaskiego
http://www.wrotapodlasia.pl

Samorząd Województwa Pomorskiego
http://www.wrotapomorza.pl

Samorząd Województwa Śląskiego
http://www.silesia-region.pl

Samorząd Województwa Świętokrzyskiego
http://www.sejmik.kielce.pl

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
http://wrota.warmia.mazury.pl

Miasto Poznań
http://bip.city.poznan.pl

Samorząd Województwa Wielkopolskiego
http://www.wielkopolskiewici.pl

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego
http://www.bip.um-zachodniopomorskie.pl

Dotacje rządowe

Ministerstwa

Ministerstwo Edukacji Narodowej
http://www.men.gov.pl

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
http://mk.gov.pl/

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
http://www.nauka.gov.pl

Ministerstwo Obrony Narodowej
http://www.bip.mon.gov.pl

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
http://www.mpips.gov.pl/
http://www.mpips.gov.pl/bip

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
http://bip.minrol.gov.pl

Ministerstwo Skarbu
http://edukacja.msp.gov.pl

Ministerstwo Sportu i Turystyki
http://bip.msit.gov.pl

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
http://www.bip.mswia.gov.pl

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
http://www.msz.gov.pl

Ministerstwo Środowiska
http://www.mos.gov.pl

Ministerstwo Zdrowia
http://www.mz.gov.p

Fundusze celowe i programy

Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (2009-2013)
http://www.pozytek.gov.pl

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
http://www.nfosigw.gov.pl

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PFRON
http://www.pfron.org.pl

Muzeum Historii Polski - Program "Patriotyzm Jutra"
http://www.muzhp.pl/konkursy/patriotyzm-jutra

Narodowe Centrum Kultury - Obserwatorium Kultury
http://nck.pl

Dotacje wojewodów

Lubelski Urząd Wojewódzki
http://bip.lublin.uw.gov.pl

Lubuski Urząd Wojewódzki
http://www.bip.luw.pl

Łódzki Urząd Wojewódzki
http://www.uw.lodz.pl

Małopolski Urząd Wojewódzki
http://www.malopolska.uw.gov.pl

Mazowiecki Urząd Wojewódzki
http://www.mazowieckie.pl/ngo/aktualnosci_ngo

Opolski Urząd Wojewódzki
http://www.wps.opole.uw.gov.pl

Podlaski Urząd Wojewódzki
http://www.bialystok.uw.gov.pl

Pomorski Urząd Wojewódzki
http://www.uw.gda.pl
http://www.wrotapomorza.pl/pl/bip

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
http://www.kielce.uw.gov.pl

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki
http://www.uw.olsztyn.pl

Wielkopolski Urząd Wojewódzki
http://www.poznan.uw.gov.pl

Fundusze unijne (2014-2020)

Portal Funduszy Europejskich
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Pozostałe fundusze unijne

Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich
http://www.wwpe.gov.pl/index.php?params[section_id]=29

Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców
http://www.wwpe.gov.pl/index.php?params[section_id]=9

Fundusz Granic Zewnętrznych
http://www.wwpe.gov.pl/index.php?params[section_id]=33

Europejski Fundusz Powrotów Imigrantów
http://www.wwpe.gov.pl/index.php?params[section_id]=26

Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej
http://www.ewt.gov.pl

Program Regionu Morza Bałtyckiego (Baltic Sea Region Programme)
http://www.eu.baltic.net

Program dla Europy Środkowej (Central Europe Programme)
http://www.central2013.eu

INTERREG IVC
http://www.interreg4c.eu

URBACT II
http://urbact.eu

ESPON 2013
http://www.espon.pl

Programy Wspólnotowe

Europa dla Obywateli
http://www.europadlaobywateli.pl

Kultura 2007 (2007-2013)
http://www.mkidn.gov.pl/pkk

Zintegrowany Program Na Rzecz Uczenia Się Przez Całe Życie
Comenius - Erasmus - Leonardo da Vinci - Grundtvig - Wizyty studyjne - Wizyty przygotowawcze LLP
http://llp.org.pl

Tempus IV
http://eacea.ec.europa.eu/tempus

Młodzież w działaniu 2007-2013
http://www.youth.org.pl

Media (2007-2013)
http://ec.europa.eu/information_society/media

VII Program Ramowy
http://www.kpk.gov.pl

eContentplus
http://ec.europa.eu/information_society/activities/econtentplus

ATLANTIS – program współpracy pomiędzy UE i USA w Dziedzinie Szkolnictwa Wyższego i Kształcenia Zawodowego (2006 - 2013)
http://ec.europa.eu/education/eu-usa/doc1156_en.htm

Public Health
http://www.bpz.gov.pl

Fundusze norweskie

Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy
http://www.eog.gov.pl

Program Partnerstwa Transgranicznego
http://www.partnerstwo-transgraniczne.org.pl

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy
http://www.fss.org.pl

Funduszu Wymiany Kulturalnej
http://www.fwk.mkidn.gov.pl