czwartek, 4 sierpnia 2016

"POMYSŁ - PROJEKT - WNIOSEK" - warsztaty z myślenia projektowego - NOWY TERMIN! (02.09.2016)

Witaj,  nazywam się Łukasz Wachowski i od ponad 10 lat jestem związany z sektorem organizacji pozarządowych. Od tego czasu pracowałem w różnych projektach, pisałem, zarządzałem oraz wspierałem w tym inne osoby (więcej w zakładce O mnie). Jestem również trenerem i chcę dzielić się moim doświadczeniem. Zapraszam więc do zapoznania się z moją propozycją warsztatów z myślenia projektowego.
Jeśli chcesz nauczyć się, jak przygotować dobry projekt albo chcesz uporządkować wiedzę i umiejętności w tym temacie, już dziś zapisz się na warsztaty "POMYSŁ - PROJEKT - WNIOSEK", które odbędą się 2 września 2016 r. (piątek, g. 9.00-15.00) w Wyszkowie w Przystanku Twórczej Edukacji przy ul. Chopina 9/4U.

Zbliża się najbardziej pracowity okres w roku dla osób, które chcą zmieniać świat na lepszy i w tym celu planują, piszą i realizują projekty społeczne, kulturalne czy sportowe. Na horyzoncie dotacji widać chociażby konkurs grantowy "Na dobry początek!" Fundacji BGK na projekty edukacyjne dla dzieci wiejskich (nabór wniosków trwa do 12.09) czy cieszący się ogromną popularnością rządowy program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) 2017 (we wrześniu ogłoszony zostanie nabór do priorytetu 2. Aktywne społeczeństwo). Jednak to nie wszystko. Jesienią samorządy gminne, powiatowe i wojewódzkie uchwalą program współpracy z organizacjami i większość z nich ogłosi konkursy na działania do realizacji w 2017 roku.

Aby otrzymać dotację, potrzeba nie tylko szczęścia. Podstawą jest dobrze opracowany, odpowiadający na rzeczywiste potrzeby odbiorców, wyróżniający się nieszablonowym podejściem projekt, który jednocześnie spełni wszystkie kryteria formalne i merytoryczne konkursu, będzie spójny i czytelny. 

Dla kogo są warsztaty?

Na warsztaty zapraszam osoby zawodowo lub wolontarystycznie zaangażowane w działania stowarzyszeń, fundacji, parafii, klubów sportowych, grup nieformalnych, jak również pracujące w szkołach, ośrodkach kultury, bibliotekach, samorządach, które piszą lub chcą zacząć pisać projekty społeczne, kulturalne, sportowe.

 Dzięki warsztatom:

- dowiesz się, skąd czerpać pomysły na działania i gdzie szukać inspiracji
- poznasz techniki generowania nowych pomysłów i ich analizy,
- zrozumiesz, czym jest cykl projektu i na czym polega logika projektowa,
- poznasz elementy projektu i nauczysz się je tworzyć,
- dowiesz się, jaka jest różnica między projektem a wnioskiem,
- nauczysz się, jak stosować partycypacyjne podejście na każdym etapie projektu,
- dowiesz się, gdzie znaleźć informacje o aktualnych konkursach o dotacje.

 Główne zagadnienia tematyczne warsztatów:

- skąd czerpać pomysły na działania?
- techniki generowania nowych pomysłów (burza mózgów, twórcze myślenie)
- techniki analizowania pomysłów (analiza SWOT, kapelusze de Bono)
- cykl życia projektu i myślenie projektowe
- jak analizować problem/potencjał?
- analiza grupy odbiorców
- jak wyznaczać cele?
- działania, rezultaty, oddziaływanie
- wstęp do budżetowania
- projekt a wniosek
- spójność wniosku
- jak zapewnić wkład własny?
- gdzie znaleźć aktualne informacje o konkursach o dotacje?

Uczestnicy warsztatów otrzymają

- materiały szkoleniowe
- publikację "Jak stworzyć dobry projekt"
- publikację dot. funduszy unijnych
- bezpłatne wsparcie w formie sprawdzenia jednego wybranego projektu do wykorzystania do końca roku.

W czasie warsztatów przewidziane są przerwy kawowe.

Termin: 02.09 (piątek), godz. 9.00-15.00

Miejsce: Przystanek Twórczej Edukacji w Wyszkowie, ul. Chopina 9/4U (Apartamenty Preludium)

Cena:
- udział 1 os. w warsztacie - 120 zł
- udział kilku osób z jednej organizacji/instytucji - zniżka 15%
(każdy uczestnik otrzyma fakturę)

Jeśli termin lub miejsce Tobie nie odpowiada, istnieje możliwość zorganizowania warsztatów w dowolnym miejscu i czasie. Wystarczy zebrać odpowiednią liczbę osób.

Organizuję i prowadzę również warsztaty dla grup zorganizowanych z kilku lub jednej organizacji. Spotkania warsztatowe mogą skupić się na przygotowaniu projektu na konkretny konkurs.

Zgłoszenia

Zgłoszenia na warsztaty przyjmuję mailowo i telefonicznie do 29.08.2016 r. 
e-mail: warsztaty@lukaszwachowski.pl,
tel. 607 168 295 

W zgłoszeniu podajemy imię i nazwisko, nazwę organizacji/instytucji (jeśli dotyczy) oraz adres do wystawienia faktury (organizacji/instytucji albo zamieszkania).

Liczba miejsc ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Rezerwacja miejsca następuje po wysłaniu zgłoszenia oraz dokonaniu opłaty szkoleniowej.
Zwrot tylko w przypadku odwołania wydarzenia przez organizatora.

Wpłat należy dokonywać na konto:

Łukasz Wachowski
80114020040000320276225822

Proszę podać w tytule przelewu: "imię i nazwisko - warsztaty"

Zapraszam!
Łukasz Wachowski

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

LISTA GRANTODAWCÓW

Fundacje grantodawcze - edukacja, kultura, dzieci i młodzież

Fundacja BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego
https://www.fundacja.bgk.pl/

Fundacja im. Leopolda Kronenberga

http://www.kronenberg.org.pl

Fundacja Kultury
http://www.fundacjakultury.pl

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
http://www.fnp.org.pl

Fundacja Orange
http://fundacja.orange.pl

Fundacja Polsat
http://www.fundacjapolsat.pl

Fundacja PZU
http://www.pzu.pl/grupa-pzu/fundacja-pzu/

Fundacja Wspólna Droga - United Way Polska
http://www.unitedway.pl/

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
http://www.pcyf.org.pl

Fundacja PKO Banku Polskiego
https://www.fundacjapkobp.pl/

Fundacja Banku Pekao S.A. imienia dr. Mariana Kantona
https://www.pekao.com.pl/o_banku/odpowiedzialnosc/fundacja_kantona

Fundacja TESCO
http://www.fundacjatesco.pl/

Fundacje grantodawcze - wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
http://www.filantropia.org.pl

Fundacja Edukacja dla Demokracji
http://www.edudemo.org.pl

Fundacja Forda
http://www.fordfound.org
http://www.eurodesk.pl

Fundacja im. Stefana Batorego
http://www.batory.org.pl

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
http://www.pafw.pl

Fundacja PwC
http://www.pwc.pl/pl/odpowiedzialny-biznes/fundacja.html

Fundacje grantodawcze - rozwój obszarów wiejskich, ochrona środowiska

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
http://www.efrwp.com.pl

Fundacja Wspomagania Wsi

http://www.fww.org.pl

Fundacja Fundusz Partnerstwa
http://www.ffp.org.pl

Fundacja Nasza Ziemia
http://www.naszaziemia.pl

Fundacje grantodawcze - współpraca międzynarodowa

Fundacja im. Konrada Adenauera
http://www.kas.pl

Fundacja Karpacka
http://www.carpathianfoundation.org

Fundacja Roberta Boscha
http://www.bosch-stiftung.de

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
http://www.fwpn.org.pl

Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI
http://www.pauci.org/pl/

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
http://www.pnwm.org

Program polsko-holenderski - Lokalne Projekty Kulturalne
http://www.nlembassy.pl

Lokalne Fundusze Grantowe

Nidzicki Fundusz Lokalny
http://www.funduszlokalny.nidzica.pl

Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka”
http://www.funduszgrantowy.plock.eu

Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika
http://www.flms.pl

Dotacje samorządowe

Miasto Stołeczne Warszawa
http://www.um.warszawa.pl/ngo

Samorząd Województwa Mazowieckiego
Samorządowe Forum Dialogu Obywatelskiego
http://www.dialog.mazovia.pl

Miasto Wrocław
http://www.wroclaw.pl

Samorząd Województwa Dolnośląskiego
http://www.umwd.dolnyslask.pl/spoleczenstwoobywatelskie

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
http://bip.kujawsko-pomorskie.pl

Samorząd Województwa Lubelskiego
http://www.bip.lublin.pl

Samorząd Województwa Lubuskiego
http://www.polityka-spoleczna.lubuskie.pl

Samorząd Województwa Łódzkiego
http://www.bip.lodzkie.pl

Miasto Kraków
http://www.bip.krakow.pl

Samorząd Województwa Małopolskiego
http://www.wrotamalopolski.pl

Samorząd Województwa Opolskiego
http://umwo.opole.pl/bip
http://umwo.opole.pl/serwis

Samorząd Województwa Podkarpackiego
http://www.wrota.podkarpackie.pl

Samorząd Województwa Podlaskiego
http://www.wrotapodlasia.pl

Samorząd Województwa Pomorskiego
http://www.wrotapomorza.pl

Samorząd Województwa Śląskiego
http://www.silesia-region.pl

Samorząd Województwa Świętokrzyskiego
http://www.sejmik.kielce.pl

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
http://wrota.warmia.mazury.pl

Miasto Poznań
http://bip.city.poznan.pl

Samorząd Województwa Wielkopolskiego
http://www.wielkopolskiewici.pl

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego
http://www.bip.um-zachodniopomorskie.pl

Dotacje rządowe

Ministerstwa

Ministerstwo Edukacji Narodowej
http://www.men.gov.pl

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
http://mk.gov.pl/

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
http://www.nauka.gov.pl

Ministerstwo Obrony Narodowej
http://www.bip.mon.gov.pl

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
http://www.mpips.gov.pl/
http://www.mpips.gov.pl/bip

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
http://bip.minrol.gov.pl

Ministerstwo Skarbu
http://edukacja.msp.gov.pl

Ministerstwo Sportu i Turystyki
http://bip.msit.gov.pl

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
http://www.bip.mswia.gov.pl

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
http://www.msz.gov.pl

Ministerstwo Środowiska
http://www.mos.gov.pl

Ministerstwo Zdrowia
http://www.mz.gov.p

Fundusze celowe i programy

Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (2009-2013)
http://www.pozytek.gov.pl

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
http://www.nfosigw.gov.pl

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PFRON
http://www.pfron.org.pl

Muzeum Historii Polski - Program "Patriotyzm Jutra"
http://www.muzhp.pl/konkursy/patriotyzm-jutra

Narodowe Centrum Kultury - Obserwatorium Kultury
http://nck.pl

Dotacje wojewodów

Lubelski Urząd Wojewódzki
http://bip.lublin.uw.gov.pl

Lubuski Urząd Wojewódzki
http://www.bip.luw.pl

Łódzki Urząd Wojewódzki
http://www.uw.lodz.pl

Małopolski Urząd Wojewódzki
http://www.malopolska.uw.gov.pl

Mazowiecki Urząd Wojewódzki
http://www.mazowieckie.pl/ngo/aktualnosci_ngo

Opolski Urząd Wojewódzki
http://www.wps.opole.uw.gov.pl

Podlaski Urząd Wojewódzki
http://www.bialystok.uw.gov.pl

Pomorski Urząd Wojewódzki
http://www.uw.gda.pl
http://www.wrotapomorza.pl/pl/bip

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
http://www.kielce.uw.gov.pl

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki
http://www.uw.olsztyn.pl

Wielkopolski Urząd Wojewódzki
http://www.poznan.uw.gov.pl

Fundusze unijne (2014-2020)

Portal Funduszy Europejskich
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Pozostałe fundusze unijne

Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich
http://www.wwpe.gov.pl/index.php?params[section_id]=29

Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców
http://www.wwpe.gov.pl/index.php?params[section_id]=9

Fundusz Granic Zewnętrznych
http://www.wwpe.gov.pl/index.php?params[section_id]=33

Europejski Fundusz Powrotów Imigrantów
http://www.wwpe.gov.pl/index.php?params[section_id]=26

Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej
http://www.ewt.gov.pl

Program Regionu Morza Bałtyckiego (Baltic Sea Region Programme)
http://www.eu.baltic.net

Program dla Europy Środkowej (Central Europe Programme)
http://www.central2013.eu

INTERREG IVC
http://www.interreg4c.eu

URBACT II
http://urbact.eu

ESPON 2013
http://www.espon.pl

Programy Wspólnotowe

Europa dla Obywateli
http://www.europadlaobywateli.pl

Kultura 2007 (2007-2013)
http://www.mkidn.gov.pl/pkk

Zintegrowany Program Na Rzecz Uczenia Się Przez Całe Życie
Comenius - Erasmus - Leonardo da Vinci - Grundtvig - Wizyty studyjne - Wizyty przygotowawcze LLP
http://llp.org.pl

Tempus IV
http://eacea.ec.europa.eu/tempus

Młodzież w działaniu 2007-2013
http://www.youth.org.pl

Media (2007-2013)
http://ec.europa.eu/information_society/media

VII Program Ramowy
http://www.kpk.gov.pl

eContentplus
http://ec.europa.eu/information_society/activities/econtentplus

ATLANTIS – program współpracy pomiędzy UE i USA w Dziedzinie Szkolnictwa Wyższego i Kształcenia Zawodowego (2006 - 2013)
http://ec.europa.eu/education/eu-usa/doc1156_en.htm

Public Health
http://www.bpz.gov.pl

Fundusze norweskie

Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy
http://www.eog.gov.pl

Program Partnerstwa Transgranicznego
http://www.partnerstwo-transgraniczne.org.pl

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy
http://www.fss.org.pl

Funduszu Wymiany Kulturalnej
http://www.fwk.mkidn.gov.pl