czwartek, 8 września 2016

Warsztaty z pisania projektów w Warszawie!

Jeśli chcesz nauczyć się, jak przygotować dobry projekt albo chcesz uporządkować wiedzę i umiejętności w tym temacie, już dziś zapisz się na warsztaty "POMYSŁ - PROJEKT - WNIOSEK"
organizowane w dwóch terminach 22 września 2016 r. (czwartek, g. 9.00-15.00) oraz 23 września 2016 r. (piątek, g. 9.00-15.00) w Warszawie.

Aby otrzymać dotację, potrzeba nie tylko szczęścia. Podstawą jest dobrze opracowany, odpowiadający na rzeczywiste potrzeby odbiorców, wyróżniający się nieszablonowym podejściem projekt, który jednocześnie spełni wszystkie kryteria formalne i merytoryczne konkursu, będzie spójny i czytelny. 

Dla kogo są warsztaty?

Na warsztaty zapraszamy osoby zawodowo lub wolontarystycznie zaangażowane w działania stowarzyszeń, fundacji, parafii, klubów sportowych, grup nieformalnych, jak również pracujące w szkołach, ośrodkach kultury, bibliotekach, samorządach, które piszą lub chcą zacząć pisać projekty społeczne, kulturalne, sportowe.

 Dzięki warsztatom:

- dowiesz się, skąd czerpać pomysły na działania i gdzie szukać inspiracji,
- zrozumiesz, czym jest cykl projektu i na czym polega logika projektowa,
- poznasz elementy projektu i nauczysz się je tworzyć,
- dowiesz się, jaka jest różnica między projektem a wnioskiem,
- nauczysz się, jak stosować partycypacyjne podejście na każdym etapie projektu,
- dowiesz się, gdzie znaleźć informacje o aktualnych konkursach o dotacje.

 Główne zagadnienia tematyczne warsztatów:

- skąd czerpać pomysły na działania?
- cykl życia projektu i myślenie projektowe
- jak analizować problem/potencjał?
- jak wyznaczać cele?
- działania, rezultaty, oddziaływanie
- wstęp do budżetowania
- projekt a wniosek
- spójność wniosku
- jak zapewnić wkład własny?
- gdzie znaleźć aktualne informacje o konkursach o dotacje?

Uczestnicy warsztatów otrzymają

- materiały szkoleniowe
- publikację "Jak stworzyć dobry projekt"
- publikację dot. funduszy unijnych
- bezpłatne wsparcie w formie sprawdzenia jednego wybranego projektu do wykorzystania do końca roku.

W czasie warsztatów przewidziane są przerwy kawowe.

Terminy do wyboru
22.09.2016 (czwartek), godz. 9.00-15.00
23.09.2016 (piątek), godz. 9.00-15.00

Miejsce:
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, sala S214
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa

Cena:
- udział 1 os. w warsztacie - 220 zł
- udział kilku osób z jednej organizacji/instytucji - zniżka 10%

Istnieje możliwość zorganizowania warsztatów w dowolnym miejscu i czasie. Wystarczy zebrać odpowiednią liczbę osób.  Spotkania warsztatowe mogą skupić się na przygotowaniu projektu na konkretny konkurs.

Osoba prowadząca:
Łukasz Wachowski - polityk społeczny, trener, kierownik projektów (m.in. kierownik Regionalnego Ośrodka EFS w Ostrołęce od 2010 do 31.12.2014), animator społeczny, ewaluator. Od 2004 r. współpracował ze Stowarzyszeniem Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS w Warszawie.

Zgłoszenia

Zgłoszenia na warsztaty przyjmowane są mailowo i telefonicznie do 18.09.2016 r. 
e-mail: warsztaty@lukaszwachowski.pl,
tel. 607 168 295 

W zgłoszeniu podajemy datę warsztatów, imię i nazwisko, nazwę organizacji/instytucji (jeśli dotyczy) oraz adres do wystawienia faktury (organizacji/instytucji albo zamieszkania).

Liczba miejsc ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Rezerwacja miejsca następuje po wysłaniu zgłoszenia oraz dokonaniu opłaty szkoleniowej (dane do przelewu zostaną podane w potwierdzeniu zgłoszenia).

Zwrot tylko w przypadku odwołania wydarzenia przez organizatora.

Zapraszamy!

1 komentarz:

  1. Mam nadzieję, że w tym roku będę miał możliwość uczestniczenia w takich warsztatach, które pomogą mi w rozwoju. W tamtym roku nie miałem wolnego czasu, ale teraz postaram się lepiej zorganizować czas.

    OdpowiedzUsuń

LISTA GRANTODAWCÓW

Fundacje grantodawcze - edukacja, kultura, dzieci i młodzież

Fundacja BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego
https://www.fundacja.bgk.pl/

Fundacja im. Leopolda Kronenberga

http://www.kronenberg.org.pl

Fundacja Kultury
http://www.fundacjakultury.pl

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
http://www.fnp.org.pl

Fundacja Orange
http://fundacja.orange.pl

Fundacja Polsat
http://www.fundacjapolsat.pl

Fundacja PZU
http://www.pzu.pl/grupa-pzu/fundacja-pzu/

Fundacja Wspólna Droga - United Way Polska
http://www.unitedway.pl/

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
http://www.pcyf.org.pl

Fundacja PKO Banku Polskiego
https://www.fundacjapkobp.pl/

Fundacja Banku Pekao S.A. imienia dr. Mariana Kantona
https://www.pekao.com.pl/o_banku/odpowiedzialnosc/fundacja_kantona

Fundacja TESCO
http://www.fundacjatesco.pl/

Fundacje grantodawcze - wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
http://www.filantropia.org.pl

Fundacja Edukacja dla Demokracji
http://www.edudemo.org.pl

Fundacja Forda
http://www.fordfound.org
http://www.eurodesk.pl

Fundacja im. Stefana Batorego
http://www.batory.org.pl

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
http://www.pafw.pl

Fundacja PwC
http://www.pwc.pl/pl/odpowiedzialny-biznes/fundacja.html

Fundacje grantodawcze - rozwój obszarów wiejskich, ochrona środowiska

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
http://www.efrwp.com.pl

Fundacja Wspomagania Wsi

http://www.fww.org.pl

Fundacja Fundusz Partnerstwa
http://www.ffp.org.pl

Fundacja Nasza Ziemia
http://www.naszaziemia.pl

Fundacje grantodawcze - współpraca międzynarodowa

Fundacja im. Konrada Adenauera
http://www.kas.pl

Fundacja Karpacka
http://www.carpathianfoundation.org

Fundacja Roberta Boscha
http://www.bosch-stiftung.de

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
http://www.fwpn.org.pl

Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI
http://www.pauci.org/pl/

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
http://www.pnwm.org

Program polsko-holenderski - Lokalne Projekty Kulturalne
http://www.nlembassy.pl

Lokalne Fundusze Grantowe

Nidzicki Fundusz Lokalny
http://www.funduszlokalny.nidzica.pl

Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka”
http://www.funduszgrantowy.plock.eu

Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika
http://www.flms.pl

Dotacje samorządowe

Miasto Stołeczne Warszawa
http://www.um.warszawa.pl/ngo

Samorząd Województwa Mazowieckiego
Samorządowe Forum Dialogu Obywatelskiego
http://www.dialog.mazovia.pl

Miasto Wrocław
http://www.wroclaw.pl

Samorząd Województwa Dolnośląskiego
http://www.umwd.dolnyslask.pl/spoleczenstwoobywatelskie

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
http://bip.kujawsko-pomorskie.pl

Samorząd Województwa Lubelskiego
http://www.bip.lublin.pl

Samorząd Województwa Lubuskiego
http://www.polityka-spoleczna.lubuskie.pl

Samorząd Województwa Łódzkiego
http://www.bip.lodzkie.pl

Miasto Kraków
http://www.bip.krakow.pl

Samorząd Województwa Małopolskiego
http://www.wrotamalopolski.pl

Samorząd Województwa Opolskiego
http://umwo.opole.pl/bip
http://umwo.opole.pl/serwis

Samorząd Województwa Podkarpackiego
http://www.wrota.podkarpackie.pl

Samorząd Województwa Podlaskiego
http://www.wrotapodlasia.pl

Samorząd Województwa Pomorskiego
http://www.wrotapomorza.pl

Samorząd Województwa Śląskiego
http://www.silesia-region.pl

Samorząd Województwa Świętokrzyskiego
http://www.sejmik.kielce.pl

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
http://wrota.warmia.mazury.pl

Miasto Poznań
http://bip.city.poznan.pl

Samorząd Województwa Wielkopolskiego
http://www.wielkopolskiewici.pl

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego
http://www.bip.um-zachodniopomorskie.pl

Dotacje rządowe

Ministerstwa

Ministerstwo Edukacji Narodowej
http://www.men.gov.pl

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
http://mk.gov.pl/

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
http://www.nauka.gov.pl

Ministerstwo Obrony Narodowej
http://www.bip.mon.gov.pl

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
http://www.mpips.gov.pl/
http://www.mpips.gov.pl/bip

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
http://bip.minrol.gov.pl

Ministerstwo Skarbu
http://edukacja.msp.gov.pl

Ministerstwo Sportu i Turystyki
http://bip.msit.gov.pl

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
http://www.bip.mswia.gov.pl

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
http://www.msz.gov.pl

Ministerstwo Środowiska
http://www.mos.gov.pl

Ministerstwo Zdrowia
http://www.mz.gov.p

Fundusze celowe i programy

Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (2009-2013)
http://www.pozytek.gov.pl

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
http://www.nfosigw.gov.pl

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PFRON
http://www.pfron.org.pl

Muzeum Historii Polski - Program "Patriotyzm Jutra"
http://www.muzhp.pl/konkursy/patriotyzm-jutra

Narodowe Centrum Kultury - Obserwatorium Kultury
http://nck.pl

Dotacje wojewodów

Lubelski Urząd Wojewódzki
http://bip.lublin.uw.gov.pl

Lubuski Urząd Wojewódzki
http://www.bip.luw.pl

Łódzki Urząd Wojewódzki
http://www.uw.lodz.pl

Małopolski Urząd Wojewódzki
http://www.malopolska.uw.gov.pl

Mazowiecki Urząd Wojewódzki
http://www.mazowieckie.pl/ngo/aktualnosci_ngo

Opolski Urząd Wojewódzki
http://www.wps.opole.uw.gov.pl

Podlaski Urząd Wojewódzki
http://www.bialystok.uw.gov.pl

Pomorski Urząd Wojewódzki
http://www.uw.gda.pl
http://www.wrotapomorza.pl/pl/bip

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
http://www.kielce.uw.gov.pl

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki
http://www.uw.olsztyn.pl

Wielkopolski Urząd Wojewódzki
http://www.poznan.uw.gov.pl

Fundusze unijne (2014-2020)

Portal Funduszy Europejskich
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Pozostałe fundusze unijne

Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich
http://www.wwpe.gov.pl/index.php?params[section_id]=29

Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców
http://www.wwpe.gov.pl/index.php?params[section_id]=9

Fundusz Granic Zewnętrznych
http://www.wwpe.gov.pl/index.php?params[section_id]=33

Europejski Fundusz Powrotów Imigrantów
http://www.wwpe.gov.pl/index.php?params[section_id]=26

Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej
http://www.ewt.gov.pl

Program Regionu Morza Bałtyckiego (Baltic Sea Region Programme)
http://www.eu.baltic.net

Program dla Europy Środkowej (Central Europe Programme)
http://www.central2013.eu

INTERREG IVC
http://www.interreg4c.eu

URBACT II
http://urbact.eu

ESPON 2013
http://www.espon.pl

Programy Wspólnotowe

Europa dla Obywateli
http://www.europadlaobywateli.pl

Kultura 2007 (2007-2013)
http://www.mkidn.gov.pl/pkk

Zintegrowany Program Na Rzecz Uczenia Się Przez Całe Życie
Comenius - Erasmus - Leonardo da Vinci - Grundtvig - Wizyty studyjne - Wizyty przygotowawcze LLP
http://llp.org.pl

Tempus IV
http://eacea.ec.europa.eu/tempus

Młodzież w działaniu 2007-2013
http://www.youth.org.pl

Media (2007-2013)
http://ec.europa.eu/information_society/media

VII Program Ramowy
http://www.kpk.gov.pl

eContentplus
http://ec.europa.eu/information_society/activities/econtentplus

ATLANTIS – program współpracy pomiędzy UE i USA w Dziedzinie Szkolnictwa Wyższego i Kształcenia Zawodowego (2006 - 2013)
http://ec.europa.eu/education/eu-usa/doc1156_en.htm

Public Health
http://www.bpz.gov.pl

Fundusze norweskie

Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy
http://www.eog.gov.pl

Program Partnerstwa Transgranicznego
http://www.partnerstwo-transgraniczne.org.pl

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy
http://www.fss.org.pl

Funduszu Wymiany Kulturalnej
http://www.fwk.mkidn.gov.pl